reefer-monitoring-solution-1.png

Giải pháp theo dõi và kiểm soát môi trường container lạnh RMS

  • Theo Dõi & Kiểm Soát Môi Trường Container Lạnh (Reefer Monitoring System) là giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát các điều kiện bảo quản hàng hóa như nhiệt độ, độ ẩm,… trong quá trình vận chuyển một cách trực tuyến, thông qua máy tính (website), điện thoại thông minh, và máy tính bảng (app).

reefer-monitoring-solution-2.png

Theo dõi nhiệt độ độ ẩm bên trong container

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong container lạnh liên lục theo chu kỳ thời gian được định sẵn và gửi về hệ thống quản lý.

 

  • Cho phép xem dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm của mỗi container bằng biểu đồ thời gian, thống kê dữ liệu của tất cả container bằng biểu đồ thống kê.

reefer-monitoring-solution-3.png

Trích xuất và lưu trữ dữ liệu lịch sử của mỗi container

  • Cho phép tải về và lưu trữ tất cả các dữ liệu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, dữ liệu điều khiển của mỗi container lạnh, lịch sử hoạt động theo dõi và điều khiển của một container thông qua Pre-Trip Inspection (PTI).

reefer-monitoring-solution-4.png

Điều khiển từ xa các thiết bị làm lạnh trong container

  • Cho phép điều chỉnh các thông số điều khiển thiết bị làm lạnh trong mỗi container bao gồm nhiệt độ, độ ẩm cài đặt bên trong container lạnh từ xa bằng máy tính (web), điện thoại thông minh và máy tính bảng (app).

reefer-monitoring-solution-5.png

Gửi cảnh báo bất thường sự cố phát sinh về trung tâm quản lý

  • Theo dõi và phát hiện các bất thường trong nhiệt độ, độ ẩm của container lạnh và gửi cảnh báo về trung tâm quản lý qua chuông, điện thoại tin nhắn,…

 

  • Trích xuất thông tin về lỗi phát sinh trong bộ điều khiển nhiệt độ trong container lạnh và gửi thông tin về trung tâm quản lý, hỗ trợ khắc phục sự cố từ xa.

hình ảnh triển khai giải pháp RMS

Hình ảnh triển khai thực tế

Giải pháp Giám sát môi trường container lạnh được triển khai cho khách hàng tại Cần Thơ.

Sản phẩm liên quan