lab-monitoring-system-2.jpg

Quản Lý Phòng Lab Từ Xa - LMS

  • Quản Lý Phòng Lab Từ Xa - LMS là giải pháp giúp theo dõi các chỉ số môi trường bên trong phòng server, phòng lab như nhiệt độ độ ẩm giúp server luôn hoạt động ổn định và bền bỉ.

lab-monitoring-system-3.png

Quản lý nhiệt độ, độ ẩm

  • Đo các chỉ số nhiệt độ độ ẩm của từng zone hoặc rack trong phòng server.

 

  • Đảm bảo các chỉ số luôn trong ngưỡng an toàn.

 

  • Nhiệt độ đổ ẩm được hiển thị trực quan trên biểu đồ giúp theo dõi dễ dàng

lab-monitoring-system-4.png

Cảm biến nhỏ gọn

  • Cảm biến nhỏ gọn hỗ trợ pin có thể lắp đặt dễ dàng vào những vị trí cần quản lý mà không ảnh hưởng đến hạ tầng hiện tại.

 

  • Thông số cập nhật liên tục và chính xác đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định

lab-monitoring-system-5.png

Tích hợp đa dạng các kênh cảnh báo

  • Hỗ trợ nhiều loại cảnh báo khi có sự cố xảy ra như SMS, Voice Call, Skype, Slack, Zalo, App Notification giúp đảm bảo tương tác với các nhà quản trị hệ thống

Sản phẩm liên quan