electricity-management-system-ems-2.png

Giải pháp Quản lý điện năng tiêu thụ

  • EMS là giải pháp đọc lượng điện tiêu thụ bên trong tòa nhà thông qua các đồng hồ điện được kết nối với hệ thống IoT.

 

  • Các chỉ số như cường độ dòng điện, điện áp, năng lượng tiêu thụ được cập nhật theo giời gian thực giúp việc quản lý thống kê trở nên dễ dàng hơn.

electricity-management-system-ems-3.png

Thu thập chỉ số điện năng trong tòa nhà

  • Thông qua các đồng hồ điện tử được gắn ở những vị trí cần thu thập dữ liệu, hệ thống thu thập các chỉ số như dòng điện điện áp tức thời, công suất tiêu thụ, lượng điện sử dụng

electricity-management-system-ems-4.png

Quản lý tổng thể trực quan

  • Quản lý tổng thể tòa nhà trực quan trên sơ đồ tòa nhà

Sản phẩm liên quan