cmms-1.png

Hệ Thống Quản Lý Bảo Trì - CMMS

 • CMMS là hệ thống giúp quản lý và giám sát các tài sản, thiết bị của doanh nghiệp một cách hệ thống hóa

 

 • Giảm bớt chi phí thời gian nhân lực quản lý thủ công

 

 • Tăng hiệu suất bảo trì và hiệu quả công việc của đội ngũ kỹ thuật, tránh những hư hỏng thất thoát không mong muốn.

cmms-2.png

Quản Lý Thiết Bị

 • Tất cả các thiết bị được đưa vào hệ thống và được quản lý.

 

 • Mỗi thiết bị có 1 mã QR Code để có thể truy xuất thông tin như chủng loại, tình trạng vận hành.

 

 • Hệ thống giúp quản lý cửa hàng nơi thiết bị đang được sử dụng, vị trí và lịch sử hoạt động và trạng thái hiện tại.

 

 • Thiết bị có thể được phân loại theo mã, tình trạng sử dụng, thời gian sử dụng

quản lý sự cố - CMMS

Quản Lý Sự Cố

 • Các sự cố, hư hỏng được nhân viên cửa hàng báo cáo sẽ được hệ thống tiếp nhận và tự động đưa vào danh sách quản lý, phân loại ưu tiên.

 

 • Các sự cố sẽ được đưa vào xử lý & giám sát trạng thái, thời gian hoàn thành.

 

 • Sự cố được quản lý cập nhật trực quan, hiện trạng sử dụng

quản lý cửa hàng chi nhánh - CMMS

Quản Lý Cửa Hàng Chi Nhánh

 • Cửa hàng được nhập vào hệ thống để quản lý cùng vị trí, tọa độ trên bản đồ.

 

 • Hệ thống giúp quản lý vị trí cửa hàng nơi thiết bị đang được sử dụng.

 

 • Quản lý nhân viên vận hành cửa hàng

quản lý nhân viên đội nhóm - CMMS

Quản Lý Nhân Viên, Đội Nhóm

 • Mỗi nhân viên kỹ thuật có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, từ đó lấy được nội dung công việc cần giải quyết.

 

 • Quản lý có thể tạo những nhóm nhân viên theo khu vực hoặc nghiệp vụ.

 

 • Quản lý có thể giao việc cho từng cá nhân hoặc một đội nhóm cụ thể

lên lịch bảo trì

Lên Lịch Bảo Trì, Báo Cáo

 • Các thiết bị đến hạn bảo trì sẽ được tự động đưa vào danh sách công việc trong tuần, tháng tới.

cảnh báo tức thời

Cảnh Báo Tức Thời

 • Kiểm tra self-check định kì vào buổi sáng. Những hư hỏng tức thời trong quá trình sử dụng sẽ được tự động gửi cảnh báo cho nhân sự, đội nhóm liên quan.

 

 • Cảnh báo đươc gửi qua đa dạng các kênh như App notification, SMS, Zalo.

Sản phẩm liên quan