environmental-monitoring-system-2a.png

Hệ Thống Theo Dõi Môi Trường (EMon)

  • Hệ Thống Theo Dõi Môi Trường - EMon là một giải pháp đơn giản và hiệu quả để theo dõi, giám sát một số điều kiện môi trường tiêu biểu như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí...

environmental-monitoring-system-3a.png

Dữ liệu được thu thập tự động

  • Hệ thống sẽ kiểm tra và tự động. Các thiết bị sẽ thu thâp được nhiệt độ và độ ẩm và tập trung về bộ trung tâm và gửi lên Cloud.

environmental-monitoring-system-4.png

Dễ dàng giám sát

  • Ứng dụng trên Web sẽ giúp người dùng bố trí thiết bị theo từng khu vực, lầu, phòng, đặt tên cho từng thiết bị để dễ dàng cho việc tìm kiếm.

Sản phẩm liên quan