smart-connected-lights-scl-1.png

Hệ Thống Đèn Đường Thông Minh

  • Hệ thống đèn đường thông minh (SCL) dùng để điều khiển hệ thống đèn tự động, bật/tắt hoặc chọn các chế độ mở so le.

 

  • Đèn sẽ được bật khi có xe đến, giúp tiết kiệm điện sử dụng cho hệ thống đèn đường.

 

  • Thay đổi độ sáng của đèn trong thời gian và sự kiện cao điểm, sau đó giảm độ sáng của đèn ở các thời điểm khác.

 

  • Các phân khúc được kết nối với nhau và tập trung vào hệ thống quản lý.

 

  • Giám sát điều kiện môi trường thời tiết, chỉ số chất lượng không khí (PM10, PM5 PM2.5).

smart-connected-lights-scl-2.png

Quản lý trực quan

  • Quản lý vị trí của từng trụ đèn trực quan trên bản đồ, xem trạng thái hiện tại đang tắt hay mở.

 

  • Điều khiển và hẹn giờ các mode chạy cụ thể

smart-connected-lights-scl-3.png

Kết nối LoRaWAN

  • Kết nối qua nền tảng LoRaWAN giúp hệ thống hoạt động ổn định, không tốn chi phí kết nối.

 

  • Sử dụng điện từ tấm pin mặt trời giúp giảm chi phí về năng lượng.

Sản phẩm liên quan